Fyzika 9. třída
Fyzika 9. třída - poznámky, příklady, témata pro opakování
školní rok 2010/2011
Zvuk 1 Pružné těleso, kmitavý pohyb, frekvence
Zvuk 2 Perioda, frekvence - příklady
Zvuk lab Protokol laboratorní práce
Zvuk 3 Vlnění
Zvuk 4 Zvuk, zdroje zvuku
Zvuk 5 Šíření zvuku, rychlost zvuku, odraz zvuku
Zvuk 6 Infrazvuk a ultrazvuk
Zvuk 7 Vnímání zvuku, hlasitost
Zvuk opak Zvuk - opakování
Elek 1 Statická elektřina
Elek 2 Elektrický náboj
Elek 3 Kondenzátor
Elek 4 Elektrický vodič, elektrický izolant, elektrický obvod
Elek 5 Elektrický proud
Elek 6 Měření elektrického proudu
Elek 7 Elektrické napětí
Elek 8 Elektrický odpor
Elek 9 Ohmův zákon
Elek 10 Jednoduchý a rozvětvený obvod
Elek 11 Zapojení za sebou a vedle sebe
Lab Protokol laboratorní práce - Měření elektrického proudu a napětí
Elekt-opak Opakování - elektrické jevy a zákony proudu
El-mag 1 Magnetické pole cívky
El-mag 2 Elektromagnet
El-mag 3 Elektromagnetická indukce
El-mag 4 Vznik střídavého proudu
El-mag 5 Generátory
El-mag 6 Efektivní proud a efektivní napětí
El-mag 7 Transformátor
El-mag 8 Příkon a výkon transformátoru, transformační poměr
El-mag 9 Použití transformátoru
El-mag 10 Elektřina v domě, třífázový proud
El-mag 11 Výroba a rozvod elektrické energie
El-mag opak Opakování - elektromagnetické jevy
Elektrolyza-pres Elektrolýza - popis a využití elektrolýzy
Vyboj-pres Vedení elektrického proudu v plynech - výboj
Polovodice 1 Polovodiče
Polovodice 2 Vlastní a nevlastní vodivost polovodičů
Polovodice 3 Přechod P-N, polovodičová dioda
Polovodice 4 Tranzistor
Polov-opak Opakování - polovodiče
Jaderna 1 Atomové jádro
Jaderna 2 Radioaktivita
Jaderna 3 Využití radioaktivity
Jaderna 4 Jaderná reakce
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009