Fyzika 7. třída (Hudcová)
Fyzika 7. třída - zápisky z hodin
školní rok 2013/2014
Pohyb 1 Co je pohyb?
Pohyb 2 Rozdělení pohybů
Pohyb 3 Rychlost
Pohyb 4 Průměrná a okomžitá rychlost
Pohyb 5 Výpočet rychlosti, dráhy a času
Pohyb 6 Grafické znázornění rychlosti na čase
Pohyb 7 Grafické znázornění dráhy na čase
Pohyb 8 Grafické znázornění rychlosti a dráhy na čase
Pohyb 9 Výpočet rychlosti, rychlost vzhledem k jinému tělesu
Pohyb opak Opakování - klid a pohyb tělesa
Sila 1 Vzájemné působení sil
Sila 2 Znázornění síly
Sila 3 Skládání sil stejného a opačného směru
Sila 4 Skládní různoběžných sil
Sila 5 Rozkládání síly a jeho využití
Sila 6 Gravitační síla
Sila 7 Těžiště
Sila opak Opakování o síle
Treni-tlak 1 Třecí síla a její vlastnosti
Treni-tlak 2 Tlak a jeho vlastnosti
Treni-tlak 3 Tlak a příklady
Treni-tlak opak Opakování o tření a tlaku
New-zak 1 Zákon setrvačnosti
New-zak 2 Zákon síly
New-zak 3 Zákon akce a reakce
New-zak opak Opakování - Newtonovy zákony
Otaciv 1 Moment síly, páka
Otaciv 2 Rovnováha na páce
Otaciv 3 Použití páky
LP paka Protokol LP - Ověření rovnováhy na páce
Otaciv 4 Pevná a volná kladka, klakostroj
Otaciv 5 Kolo na hřídeli
Otaciv 6 Nakloněná rovina
Otaciv 7 Opakování - páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina
LP Naklonena LP - Závislost síly na sklonu nakloněné roviny
Světlo 1 Zdroje světla, šíření světla, optické prostředí
Světlo 2 Stín a polostín
Světlo 3 Fáze Měsíce, zatmění Měsíce, zatmění Slunce
Světlo 4 Odraz světla
Světlo 5 Zobrazení rovinným zrcadlem
Optika - op1 Opakování - Vlastnosti světla, odraz světla
Optika - op2 Opakování - Lom světla, čočky, optické přístroje
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009