Školní jídelna
Školní jídelna

Jídelníček na týden 8.4.2019 - 12.4.2019
Jídelníček na týden 15.4.2019 - 19.4.2019

Kontakty:

E-mailskolnijidelna@zsondrejov.cz
Telefon: 312 310 779, 734 575 387

Řád školní jídelny


ČÍSLO ÚČTU

Číslo účtu
ALERGENY V POTRAVINÁCH

Seznam alergenů - přehledně

Označování alergenů podle legislativy od 13.12.2014 - dokument

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Ivana Bůzková
Vedoucí kuchařka: Jana Šálová
Kuchařka: Pavla Böhmová
Pomocné kuchařky: Helena Mužíková

Ceny obědů od 1.9.2015

děti od 7 do 10 let 29,- Kč
děti od 11 do 14 let 31,- Kč
děti nad 14 let 33,- Kč

Výdej obědů:
Denně od 11:30 podle aktuálního rozvrhu hodin
Informace: Přihlašování obědů na základě vyplněné přihlášky v kanceláři ŠJ nebo na www.zsondrejov.cz cca poslední týden v srpnu plus 1x fotka 3,5 x 4,5 cm na průkazku.
Odhlašování obědů den předem do 13.00 osobně v kanceláři ŠJ nebo tel. na číslo
312 310 779 , 734 575 387 pouze v naléhavých případech ( horečka, úraz atd. ) možno odhlásit týž den do 7.30 nebo vyzvednout oběd od 11.00 – 11.15 hod.
V případě odhlášení obědů na dobu delší než jeden měsíc je nutné vyplnit odhlášku.
Placení obědů se provádí bankovním převodem, číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělí vedoucí jídelny při přihlašování obědů.

(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009