Časopisy školy
Časopisy školy

Časopis Pětilístek
Časopis nižšího stupně. Vzniká ve spolupráci učitelů nižsího stupně. Pro každý rok jsou vybrána čtyři témata, na která jednotlivé třídy nižšího stupně vyrobí jednu stránku.
Pro letošní školní rok 2015/2016 jsme vybrali témata, která souvisí se 700. výročím narození Karla IV.
Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně tak ji zdobí, když se král stará víc o to, jak se mají lidé, než se má on sám, protože je spjat s lidmi, jako duše je spjata s tělem. Karel IV.
  • 1. Čtvrtletí - Erby
  • 2. Čtvrtletí - Život v podhradí
  • 3. Čtvrtletí - Stavby za vlády Karla IV.
  • 4. Čtvrtletí - Život Karla IV.  • Časopis Vzhůru ke hvězdám
    Časopis vyššího stupně. Vzniká jako časopis kroužku, který má název Redakční rada - Hvězdný tým. Vychází jednou za dva měsíce. Každý rok je zvolena nějaká koncepce časopisu - pravidelné rubriky, nechybí zábava pro žáky nižšího stupně.
    (c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009