Archiv uveřejněných zpráv
Archiv uveřejněných zpráv

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 • Zahájení školního roku 2019/2020
 • Rozvrhy pro školní rok 2019/2020
 • Informace k 1. týdnu školy
 • Škola hledá učitele a učitelky
 • Sběr starého papíru
 • Plavecký výcvik
 • Pozvánka na dobroběh v Hrusicích
 • Nabídka kroužků
 • Exkurze festival vědy a IQport - foto
 • Pozvánka na konferenci Dítě v pasti sociálnch sítí
 • Pomůcky pro nižší stupeň
 • Pomůcky pro vyšší stupeň
 • foto ze slavnostního zahájení školního roku
 • Video ze slavnostního zahájení školního roku
 • Pozvánka na brigádu na úpravu okolí školy 12.10.
 • Adaptační kurz 6. B - foto
 • Práce se stavebnicí iTriangle - foto
 • Exkurze IQport 9. třída - video
 • Exkurze 5. A - foto
 • Exkurze do ZOO Jihlava - foto
 • Patronát devítky nad prvňáky - foto
 • Adaptační kurz 6.B - video
 • Kalendář - projekt 6.B
 • Oznámení paní ředitelky ke stávce
 • Pozvánka na vánoční prodejní výstavu
 • Pozvánka na Oživlý Betlém
 • Halloween - video
 • Projekt 6.B o obci v Ondřejově
 • Podzimní běh - video
 • Podzimní běh - foto
 • Exkurze Lány - foto
 • Oslavy 17. listopadu
 • Vánoční přání zaměstnanců školy
 • Výzva k uhrazení poplatku za školní družinu
 • 6.B a měření délky různámi způsoby
 • Divadelní představení - Vánoční koleda (5. a 6.B) - foto
 • Exkurze do skanzenu v Kouřimi (2.A a 2.B třída) - foto
 • Mikuláš - foto
 • Exkurze do Drážďan - foto
 • Pouštění lodiček v rámci patronátu devítky nad prvňáčky
 • Lyžarský výcvikový kurz
 • 6.B a co ví o magnetické, elektrické a gravitační síle
 • Procvičovací sobota
 • Sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje
 • Přednáška Pavla Suchana v 5. třídě
 • Co vše se může stát ve škole - film Redakční rady
 • Telkeshopping aneb kupuj levně - práce Redakční rady
 • Práce se stavebnicí Merkur - 6.A
 • Koronavirus - nařízení vlády
 • Přihláška na sborový zpěv
 • Zápis do 1. třídy 2020/2021
 • Aktuálně k zápisu
 • Práce se stavebnicí Merkur v 6.B
 • Škamna - velikonoční koleda
 • Informace PPP SK Říčany
 • Změny v zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
 • Školní klub
 • Mimořádné opatřední ministerstva zdravotnictví
 • Prohlášení základní školy a SKC
 • Malování hudebny a úklid chemického kabinetu - FOTO
 • Hygiena rukou
 • Nástup žáků 9. třídy od 11.5.2020
 • Květinový den 2020

  ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 • Vyhlášení ředitelského volna na 21.9.2015
 • Přihláška do družiny na den ředitelského volna 21.9.2015
 • Exkurze - Festival vědy - foto
 • Foto ze slavnostního zahájení školního roku
 • Foto z prohlídky školy v doprovodu patronů z devítky
 • Valná hromada Škamen
 • Video ze slavnostního zahájení školního roku
 • Foto z exkurze do Tábora a na Kozí hrádek
 • Výročí 100 let republiky - plakát
 • Logopedie
 • Sběr starého papíru
 • Foto z hudebního pořadu s panem Hrabětem
 • Video z podzimního běhu hvězdárnou
 • Zveme na vánoční výstavu 24. listopadu 2018
 • Nové číslo účtu pro placení obědů
 • Výročí 100 let republiky - foto z módní přehlídky
 • Foto z podzimního běhu hvězdárnou
 • Zveme na oživlý betlém 20. prosince 2018
 • Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
 • Foto z vánoční výstavy
 • Halloween a hodiny angličtiny
 • Foto z mikulášské nadílky
 • Foto z Oživlého Betléma
 • Foto z mikulášského turnaje
 • Platba družiny za 2. pololetí
 • Výzva k volbám do školské rady
 • Video z mikulášského turnaje
 • Úvodní slovo paní ředitelky
 • Foto z pouštění lodiček v 1. třídě
 • Video z pouštění lodiček v 1. třídě
 • Informace o termínu zápisu do 1. třídy
 • Přihláška do družiny v době ředitelského volna
 • Výsledky voleb do školské rady
 • Foto z LVK
 • Vyhlášení ředitelského volna 28.3.2019
 • GDPR - pověřenec kontroly údajů pro školu
 • Velikonoční jarmark
 • Zápis do 1. třídy
 • Foto - Veselé zoubky v 1. třídě
 • Ředitelské volno 9. až 10.5.2019
 • Přihláška do družiny na dny ředitelského volna 9. a 10. května 2019
 • Květinový den
 • Sběr starého papíru
 • 9. školní ples
 • Distribuce přihlášek na dětský tábor Slunce
 • Foto - Noc s Andersenem
 • Foto z LVK
 • Pozvánka na školu na nečisto
 • Hra Objev vesmír
 • Foto z návštěvy sněmovny
 • Pozvánka na zakončení školního roku
 • Video z 9. školního plesu
 • Foto z 9. školního plesu
 • Školní program
 • Školní klub
 • Poděkování 9. třídy na závěru školního roku
 • Foto ze sportovního dne
 • Video ze sportovniho dne
 • Video ze závěrečného výletu 9. třídy
 • Výsledky zápisu do 1. třídy
 • Žáci ZŠ Ondřejov přejí hezké prázdniny
 • Poděkování za účast na sbírce "Květinový den"
 • Video ze slavnostního zakončení školního roku

  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Informace k prázdninovému provozu (léto 2017))
 • Video z vernisáže projektu Vesmírné náměstí
 • Zkušební verze rozvrhu
 • Foto a videa ze školního roku 2016/2017
 • Foto ze zahájení školního roku
 • Pomůcky nižší stupeň
 • Pomůcky vyšší stupeň
 • Video ze zahájení školního roku
 • Zprávy ze školy - 1. díl
 • Přihláška do družiny v době ředitelského volna
 • Vyhlášení ředitelského volna
 • Pozvánka na valnou hromadu Škamen
 • Premiéra filmů redakční rady
 • Přihláška do družiny
 • Zprávy - 2. díl
 • Informace k vykazování šablon
 • Upoutávka na film Redakční rady
 • Mikešova cesta 3. a 4.B třída
 • Vánoční výstava
 • Foto - podzimní běh hvězdárnou
 • Přihláška do družiny v době vánočních prázdnin
 • Přihlášky k přípravným kurzů pro přijímací řízení
 • Informace ke školnímu klubu
 • Zprávy - 3. díl
 • Přihláška do družiny v době pololetních prázdnin
 • Školné v družině
 • Přihláška do družiny v době jarních prázdnin
 • Oživlý Betlém - foto
 • Mikulášský florbalový turnaj - video
 • Obědy pro děti
 • Podzimní běh hvězdárnou - video
 • Změna PPP
 • Zprávy z ondřejovské školy - 4. díl
 • PProjekt redakční rady
 • Oznamení ředitele k zápisu do 1. třídy
 • Vernisáž výstavy obrazů Vojtěcha Soukupa
 • Gratulace k výsledku v matematické olympiádě
 • Přihláška do družiny v době velikonočních prázdnin
 • Fotodokumentace z LVK
 • Zápis do 1. třídy
 • Den otevřených dveří 6. dubna 2018
 • Recitační soutěž
 • Přihláška do družiny na dny ředitelského volna
 • Vyhlášení ředitelského volna
 • Exkurze IQlandia - foto
 • Bubny do škol - foto
 • Exkurze IQlandia - video
 • Bubny do škol - video
 • Český den proti rakovině
 • Plakát na 8. školní ples
 • Distribuce přihlášek na tábor Slunce
 • Inzerát - škola hledá učetele a učitelky (duben)
 • Vernisáž třídy 4.A ve čtvrtek 31.5.2018
 • Pozvánka na školu na nečisto
 • Zprávy - pozvánka na tábor do Kletečné
 • Prezentace o GDPR
 • Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
 • Video ze zápisu do 1. třídy
 • Fotografie z 8. školního plesu
 • Pozvánka na slavnostní zakončení školního roku
 • Foto z vernisáže Cesta do minulosti
 • Video z vernisáže Cesta do minulosti
 • Foto z výletu 8. třídy
 • Video z výletu 8. třídy
 • Podpořte projekt spolku Škamna
 • Foto z výletu školního klubu
 • Foto ze sportovního dne
 • Foto slavnostního zakončení školního roku
 • Inzerát - obec hledá pracovníka
 • Inzerát - škola hledá učetele a učitelky (květen)

  ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
 • Vyhlášení ředitelského volna
 • Organizace začátku školního roku
 • Zahájení školního roku
 • Projekt - Máme o děti postaráno
 • Pomůcky pro první třídu
 • Pomůcky pro vyšší stupeň
 • Pomůcky pro nižší stupeň
 • Upoutávka na nový film Redakční rady
 • Reedukace a logopedie
 • Video ze zahájení školního roku
 • Fotografie ze zahájení školního roku
 • Sběr starého papíru
 • Veřejná premiéra filmů redakční rady
 • Valná hromada Skamna
 • Školní klub - informace
 • Přihláška do družiny pro dobu prázdnin
 • Poděkování za květinový den
 • Soutěže v roce 2015/2016
 • Možnosti vzdělávání na lékařské fakultě
 • Výroční zpráva 2015/2016
 • Pletení košíků
 • Burza oblečení
 • Sběr kaštanů
 • Vyhášení ředitelského volna
 • Vernisáž obrazů třídy 4.B
 • Burza dětškého oblečení
 • Vánoční prodejní výstava
 • Třídní schůzky 1.12.2016B
 • Foto z podzimního běhu hvězdárnou
 • Přihláška do družiny
 • Našla se dětská botička
 • Přihláška do družiny na prázdniny
 • Video - projekt redakční rady
 • Seznámení se školním řádem
 • Foto z Oživlého Betlému
 • Video z Oživlého Betlému
 • Poděkování Sidus
 • Velikonoční výstava
 • Školné ve školní družině
 • Třídní schůzky
 • Přijímací řízení na SŠ
 • Přihlášky na tábor
 • Upozornění školní jídelny
 • Přehled kroužků
 • Český den proti rakovině
 • Sběr papíru
 • Školní ples
 • Výsledky z dopravní soutěže
 • Foto z dopravní soutěže
 • Foto ze zápisu
 • Foto ze dne vzdělanosti
 • Video ze dne vzdělanosti
 • Přihláška do družiny na den ředitelského volna
 • Škola nanečisto
 • Ředitelské volno
 • Slavnostní zakončení školního roku
 • Foto z návštěvy ministryně školství
 • Výsledky zápisu do 1. třídy
 • Foto ze 7. školního plesu
 • Video ze 7. školního plesu
 • Informace ke konci školního roku
 • Informace školní jídelny
 • Inzerát
 • Foto ze sportovního dne
 • Foto z vyhlašování výsledků sportovního dne
 • Foto ze zakončení školního roku
 • Video z konce školního roku
 • Video ze sportovního dne ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
 • Posun zahájení školního roku
 • Jmenování ředitele školy
 • Třídní schůzky - září
 • Běh o korunu krále Karla IV.
 • Pozvánka na premiéru filmů Redakční rady: Jako ve filmu, Sen
 • Školné v mateřské škole
 • Školné v družině
 • Burza věcí
 • Výzva - hledání učitelky
 • Pomůcky potřebné pro třídy nižšího stupně
 • Pomůcky potřebné pro třídy vyššího stupně
 • Pomůcky potřebné pro družinu
 • Třídní schůzky - 26.11.2015
 • Pozvánka na vánoční výstavu
 • Pozvánka na Oživlý Betlém
 • Fotografie z běhu o korunu Karla IV.
 • Video z běhu o korunu Karla IV.
 • Změna splatnosti plateb za obědy
 • Přechod na elektronické žákovské knížky
 • Informace pro rodiče žáků MŠ
 • Informace k LVK
 • Přihláška k zápisu do 1. třídy
 • Provoz MS o jarních prázdninách
 • Upřesnění zápisu
 • Kritéria zápisu
 • Zpívání u vánočního stromu
 • Oživlý betlém (klip)
 • Vánoční přání redakční rady
 • Turnaj ve volejbale
 • Velikonční jarmark
 • Fotografie ze zápisu do 1. třídy
 • Výsledky recitační soutěže
 • Inzerát na učitelská místa
 • Pozvánka na den otveřených dveří
 • Burza oblečení
 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
 • Oznámení o dovolené dětské doktorky
 • Třídní schůzky
 • Změna v ranní družině
 • Výsledky soutěže o logo školy
 • Pozvánka na hvězdárnu
 • Rozhodnutí o přijetí do MŠ - informace o vyvěšení výsledků
 • Vyhlášení barevných dnů
 • Přijímání dětí do mateřské školy - informace
 • Jízdy zručnosti - dokument
 • Sběr starého papíru
 • Pozvánka na školní ples
 • Nominace na cenu Tibi
 • Tábory dětské organizace Slunce
 • Pozvánka na velký oheň do Kletečné
 • Inzerát na ředitele školky
 • Inzerát na učitele pro nižší stupeň
 • Redakční rada vyhrála cenu TIBI
 • Video z plesu
 • Video ze zakončení školního roku

  ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Třídní schůzky ve 2. a 3. třídě 4.9.2014
 • Třídní schůzky v 1. a ve 4. až 9. třídě 18.9.2014
 • Upozornění na změny v přijímacím řízení na SŠ
 • Pozvánka na valnou hromadu Škamen 9.10.2014
 • Třídní schůzky 20.11.2014
 • Pomůcky do družiny
 • Pomůcky pro první třídu
 • Pomůcky pro nižší stupeň
 • Pomůcky pro vyšší stupeň
 • Školné družina a MŠ
 • Zápis do ZŠ
 • Kritéria přijímání do 1. třídy ZŠ
 • Přihláška k zápisu do 1. třídy ZŠ
 • Vyhlášení zápisu do MŠ
 • Alergeny v potravinách
 • Video ze zápisu do 1. třídy
 • Zabezpečení školy
 • Výsledky zápisu do MŠ - přijatí
 • Výsledky zápisu do MŠ - nepřijatí
 • Květinový den
 • Sběr starého papíru
 • Pozvánka na dny otevřených dveří na hvězdárně
 • Mimořádné ředitelské volno
 • Pozvánka na ples 2015
 • Smuteční oznámení o úmrtí pana ředitele Karla Blažka
 • Inzerát na místo učitele
 • Fototgrafování tříd
 • Možnost vyzvednutí hesel k elektronické žákovské knížce
 • Vyhlášení konkurzu na ředitele školy
 • Pozvánka na slavnostní zakončení školního roku
 • Vyhlášení ředitelského volna na 29.6. a 30.6.2015
 • Konzultační hodiny učitelů
 • Zápis do MŠ - 2. kolo
 • Videa natočená při exkurzi 9. třídy v NTM
 • Provoz v MŠ o prázdninách
 • Výsledky zápisu do MŠ (2. kolo)
 • Posun zahájení školního roku


 • ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
 • Přihláška a odhláška ke stravování pro žáky ZŠ
 • Přihláška a odhláška ke stravování pro žáky MŠ
 • Slavnostní zakončení školního roku
 • Konzultační hodiny učitelů
 • Vyhlášení ředitelského volna - květen, červen
 • Kriteria pro přijímání do MŠ
 • Zahájení školního roku 2013/2014
 • Vyhlášení data zápisu do 1. třídy
 • Uzavření školní družiny a mateřské školy o podzimních a vánočních prázdninách
 • Vánoční prodejní výstava
 • Informace k zápisu do 1. třídy
 • Kritéria pro zápis do 1. třídy
 • Přihláška k zápisu do 1. třídy
 • Pozvánka na Oživlý Betlém
 • Rozhodnutí krajské hygienické stanice
 • Den otevřených dveří v základní škole
 • Uzavření školní družiny a mateřské školy v době jarních prázdnin
 • Varování před neznámým mužem (leden)
 • Pozvánka pro rodiče žáků budoucí první třídy s přerušeným řízením od přijetí
 • Uzavření školní družiny a mateřské školy (duben, květen)
 • Vyhlášení zápisu do mateřské školy
 • Ukončení školního roku
 • Výsledky zápisu dětí do 1. třídy
 • Výsledky zápisu do MŠ
 • Doplňující výsledky zápisu dětí

  Starší zprávy
 • (c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009