Projekty
Projekty
Projekt "Děti mají školní klub"

Projekt Děti mají školní klub navazuje na projekt Máme o děti postaráno, realizovaný v letech 2016-2018 s podporou Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt Děti mají školní klub zajišťuje péči o děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly do školní družiny. Probíhá od září 2018 do června 2020. (registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007712)
Kapacita školního klubu je 20 dětí, o zařazení dítěte do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
Cílem projektu je umožnit rodičům, aby mohli pracovat nebo si hledat zaměstnání, či se na ně připravovat.
Podmínkou pro zařazení dítěte do školního klubu je proto doložení vztahu k trhu práce u obou rodičů (pokud žijí s dítětem ve společné domácnosti). Přijmout lze pouze ty děti, jejichž rodiče pracují, případně jsou v evidenci úřadu práce, nebo na rodičovské dovolené (a zaměstnavatel počítá s jejich návratem), nebo se připravují na povolání.
Doklad o postavení na trhu práce je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí péče o dítě.
O žáky se starají dvě vychovatelky. Školní klub je umístěn v plně vybavených prostorách SKC v Ondřejově a prodloužený provoz je zajištěn od 11:25 do 17.30, je zajištěno převádění dětí ze školy i jejich předávání na zájmové kroužky.


Projekt "Máme o děti postaráno"

ZŠ bratří Fričů Ondřejov realizovala v období od 1.7.2016 do 30.6.2018 projekt Máme o děti postaráno, podpořený Evropským sociálním fondem v Operačním programu zaměstnanost. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout služby péče o děti navštěvující základní školu v době, kdy rodiče potřebují pracovat, ucházet se o zaměstnání či se rekvalifikovat. Realizace probíhala od 1.7.2016 do 30.6.2018, v rámci projektu byl založená a provozován školní klub s kapacitou 25. dětí. V průběhu realizace projektu bylo podpořeno celkem 25 osob (rodičů dětí), z toho 21 žen a 4 muži.

https://www.esfcr.cz
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009