Avsolventi školy
Absolventi školy

Pro každý ročník je k dispozici jmenný seznam absolventů a fotografie třídy

  • 2010/2011 Třídní učitelka Věra Hudcová
  • 2009/2010 Třídní učitelka Jarmila Modráčková
  • 2008/2009 Třídní učitelka Vratislava Vomáčková
  • 2007/2008 Třídní učitelka Nataša Škardová
  • 2006/2007 Třídní učitel Miloslav Řezba
  • 2005/2006 Třídní učitelka RNDr. Věra Hudcová
  • 2004/2005 Třídní učitelka PaeDr. Dobra Fárníková
  • (c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009