Fyzika 8. třída
Fyzika 8. třída - poznámky, příklady, témata pro opakování
školní rok 2009/2010
Kapal 1 Šíření tlaku v kapalinách a plynech, hydrostatický tlak
Kapal 2 Výpočet hydrostatického tlaku
Kapal 3 Spojené nádoby
Kapal 4 Vztlaková síla
Kapal 5 Archimédův zákon
Kapal 6 Co plave, potápí se, vznáší se
Kapal 7 Pascalův zákon
Kapal 8 Hydraulická zařízení
Kapal 9 Atmosférický tlak
Kapal 10 Měření atmosférického tlaku
Kapal 11 Změny atmosférického tlaku
Kapal 12 Přetlak, podtlak, vakuum
Kapal 13 Vztlaková síla v atmosféře
Kap-plyn opak Opakování - Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Pr_en 1 Opakování o síle ze 7. třídy
Pr-en 2 Práce, jednotky práce, výpočet práce
Pr-en 3 Práce na jednoduchých strojích
Pr-en 4 Výkon, výpočet výkonu
Pr-en 5 Příkon, výkon, účinnost
Pr-en 6 Energie
Pr-en 7 Polohová energie (potenciální)
Pr-en 8 Pohybová energie (kinetická)
Pr-en 9 Přeměny energie
Pr-en lab Protokol - Laboratorní práce - Určování práce a výkonu
Pr-en opak Opakování - práce, výkon, účinnost, energie
Teplo 1 Částice - opakování
Teplo 2 Vnitřní energie
Teplo 3 Teplo a teplota
Teplo 4 Joulův pokus, měření tepla, měrná tepelná kapacita
Teplo 5 Výpočet tepla - příklady
Teplo-lab Protokol pro laboratorní práci
Teplo 6 Šíření tepla, šíření tepla vedením
Teplo 7 Šíření tepla prouděním
Teplo 8 Šíření tepla zářením
Teplo 9 Hospodaření s teplem
Teplo-opak Opakování - teplo
Zm-skup 1 Částice a skupenství látek
Zm-skup 2 Tání a tuhnutí
Zm-skup 3 Skupenské teplo tání
Zm-skup 4 Vypařování a kapalnění
Zm-skup 5 Var
Zm-skup 6 Sublimace a desublimace, graf závislosti teploty na čase
Zm-skup 7 Vlastnosti vody
Zm-skup opak Změny skupenství - opakování
Pocasi 1 Atmosféra Země
Pocasi 2 Vlhkost vzduchu
Pocasi 3 Tlak vzduchu
Pocasi 4 Teplá a studená fronta, meteorologická mapa
Pocasi 5 Srážky, vítr, tepolota, ozon
Pocasi opak Počasí - opakování
Motory 1 Parní stroj
Motory 2 Zážehový motor
Motory 3 Vznětový motor
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009